• 1.jpg
  • 3a.jpg
  • 22.jpg
  • 2023-01-30.jpg

Uczymy się nie tylko w szkole. Część wiedzy i umiejętności zdobywamy później, często samodzielnie lub poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kursach. By można było wykorzystać je w pracy zawodowej, potrzebne jest oficjalne potwierdzenie posiadanych kwalifikacji. Z pomocą przychodzi Zintegrowany System Kwalifikacji i Instytucje Certyfikujące działające w ramach systemu.

Zintegrowany System Kwalifikacji jest przeznaczony dla tych, którzy chcą się uczyć i rozwijać przez całe życie. Jest odpowiedzią na zmiany, które zachodzą nie tylko na rynku pracy, ale także w społeczeństwie. Obecnie nie jest już najważniejsze to, jaką edukację mamy za sobą. Obecnie większego znaczenia nabierają konkretne efekty uczenia się, czyli to, co wiemy, jakie umiejętności i kompetencje posiadamy oraz jak potrafimy je wykorzystać w życiu zawodowym i społecznym.

https://www.youtube.com/watch?v=762MYnSNAUM