• 1.jpg
  • to_napis.jpg

REGULAMIN KONKURSU „ Światowy Dzień Tolerancji”

 

                                     § 1  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

  • Konkurs jest organizowany pod nazwą Światowy Dzień Tolerancji i jest zwany dalej: "Konkursem".
  • Celem konkursu jest:
    • szerzenie wśród uczniów postawy tolerancji wobec odmienności religijnej, kulturowej, środowiskowej itp.
    • uwrażliwianie uczniów np. na problem biedy, antysemityzmu itp.
    • zwrócenie uwagi na wzbogacający wpływ innych kultur na kulturę rodzimą.

 

 

Piszę do Ciebie, Ojczyzno…”

 

SZKOLNY KONKURS EPISTOLOGRAFICZNY

w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

 

Cele konkursu:

·        uczczenie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości,

·        kształtowanie postaw patriotycznych,

·        rozbudzanie zainteresowań literackich,

·        popularyzacja pisania listów jako formy komunikacji, wymiany myśli, wyrażenia emocji,

·        uwrażliwianie na piękno i poprawność języka.