MENU
 
 
Ważniejsze adresy:

Dyrektor I LO
Wicedyrektor I LO

banner Starostwa
Valid HTML 4.01!
KOMUNIKAT

Protokół z posiedzenia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
w I Liceum Ogólnokształcącym w Mrągowie


Podczas posiedzenia w dn. 10 lipca 2014r. komisja pozytywnie rozpatrzyła (po zapoznaniu się z harmonogramem i przebiegiem rekrutacji) w pierwszej kolejności prośby kandydatów, którzy złożyli podania o przeniesienie do innej klasy, po wyrażeniu woli podjęcia nauki w I LO. W następnej kolejności komisja pozytywnie rozpatrzyła podania kandydatów, którzy wyrazili wolę podjęcia nauki w I LO, a nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia w dn. 4.07.2014r.
Komisja rozpatrzyła pozytywnie podania o przyjęcie do szkoły innych kandydatów (po stwierdzeniu, że są jeszcze miejsca w klasach).
Komisja podjęła decyzję o publikacji list przyjęctych, po uwzględnieniu wyżej wymienionych podań oraz o przyjmowaniu do szkoły kandydatów spełniających wymagania zgodne z zasadami rekrutacji do I LO, wg koleności zgłoszeń, do wyczerpania miejsc. Szkoła dysponuje 13. wolnymi miejscami.

Uwaga W dniu 2 września 2014r. (wtorek) o godz. 15.30 rozpocznie się kiermasz podręczników używanych. Wykaz podręczników obowiązujących w szkole zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły i na tablicy ogłoszeń w szkole (tablica na I piętrze obok sekretariatu) w lipcu 2014r.

Uwaga Maturzyści Świadectwa dojrzałości można odbierać w dniu 27 czerwca 2014r. od godziny 10.30 do godziny 15.00 oraz od 30 czerwca 2014r. w godzinach 9.00 - 14.00.


WYSZUKIWARKA
netsprint


Szukaj w sieci
Szukaj w witrynie
LINKI
Aktywny Uczeń
www.men.gov.pl
www.ko.olsztyn.pl