• 1.jpg
 • 2017-04-261nn.jpg
 • baner1.jpg
 • s5.jpg

 

Zarządzenie nr 8/2018

 

dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie

z dnia  28 września 2018 r.

w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w I Liceum Ogólnokształcącym w Mrągowie w roku szkolnym 2018/2019.

 

 

Na podstawie §5.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1603), zarządzam co następuje: 

 

§ 1

 

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 będą następujące dni:

    •    2 listopada 2018 r. (piątek);
    •    2 maja 2019 r. (czwartek);
    •    6 maja 2019 r. (poniedziałek);
    •    7 maja 2019 r. (wtorek);
    •    8 maja 2019 r. (środa);
    •    19 czerwca 2019 r. (środa)

 § 2

 

W wyżej wymienionych dniach szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach 8.00 – 15.00.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.