• 1.jpg
  • 3a.jpg
  • 22.jpg
  • 2020_1b.jpg
Witajcie! Zapraszam  Was do oglądania filmików przedstawiających eksperymenty wykonane przez uczniów naszej szkoły!  Doświadczenia te mają na celu pogłębianie chemicznej wiedzy i są po to, by innych zainteresować chemią! W filmikach tych znajdziecie opis, zaobserwujecie zmiany i usłyszycie wniosek! Zapraszam do obejrzenia i do wspólnego eksperymentowania!
Karolina Kodź - Wichowska

Przed feriami na lekcjach chemii w klasach drugich uczniowie wykorzystali chromatografię bibułową w celu rozdzielenia barwników mazaków. Chromatografia to sposób rozdzielenia na składniki mieszaniny jednorodnej wykorzystując różnice w szybkości przemieszczania się poszczególnych składników mieszaniny podczas jej przepływu przez fazę nieruchomą (bibułę).