• 1.jpg
  • 3a.jpg
  • 22.jpg
  • 2023-01-30.jpg
Eksperyment pokazuje zachowanie się cząsteczek tłuszczu zawartych w mleku w obecności płynu do naczyń. Płyn do naczyń jest tutaj detergentem (nazwa detergent pochodzi od łacińskiego słowa detergens – czyszczący) zawierającym substancję powierzchniowo-czynną, która obniża napięcie powierzchniowe wody. Tłuszcze naturalnie nie mieszają się z wodą, jednak cząsteczki płynu do mycia naczyń zmieniają położenie, gdy stykają się z tłuszczem. Ma tutaj znaczenie budowa cząsteczki detergentu, który składa się z części hydrofilowej - polarnej końcówka (uwielbiającej wodę) skierowanej w stronę wody oraz części hydrofobowe, która uwielbia tłuszcz i będzie skierowana w stronę oleju. Część hydrofobowa potocznie nazywana ogonkiem przyczepia się do tłuszczu, więzi go wewnątrz molekuły i odciąga od naczynia. Dzięki temu obserwujemy przemieszczanie się barwnika.