• 1.jpg
  • 3a.jpg
  • 22.jpg
  • 2020_1b.jpg

 

Szanowni Uczniowie,

 

Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej ma zaszczyt zaprosić na II KONKURS WIEDZY, który odbędzie się w formie online w dniach 14.12.2022 r. oraz 06-17.03.2023 r.

 

Głównym celem konkursu jest stworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu logistyki, lotnictwa oraz zarządzania.

 

Naszą ideą jest kształtowanie i umacnianie świadomości obywatelskiej uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski.

 

Więcej szczegółów:

https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/konkurs-wiedzy-logistycznej/