• 1.jpg
  • 3a.jpg
  • 22.jpg
  • 2023-01-30.jpg

9 kwietnia klasy 3d i 2d, w ramach edukacji prawnej, spotkały się z notariuszem Panem Piotrem Berdą.
Uczniowie mieli okazję poznać specyfikę zawodu notariusza oraz wymagania niezbędne do jego wykonywania.

Pan Piotr Berda udzielił im także wielu  informacji związanych z działalnością kancelarii notarialnych i roli jaką odgrywają w systemie prawnym naszego państwa.