• 1.jpg
  • 3a.jpg
  • 22.jpg
  • 2023-01-30.jpg

Perspektywy opublikowały wyniki 26 edycji Rankingu Liceów 2024. Nasza szkoła, po raz szósty z rzędu, zdobyła tytuł „Brązowej szkoły 2024” ! 

W tegorocznym rankingu 2024 przeanalizowano wyniki 1431 liceów ogólnokształcących (spośród 2246), które spełniły kryterium wejścia.

Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2023r. zdawało minimum 12 maturzystów oraz w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej. W rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych. Ranking opiera się wyłącznie na danych pochodzących ze źródeł zewnętrznych (baza SIO, dane dotyczące wyników egzaminu maturalnego z OKE, dane z komitetów głównych olimpiad przedmiotowych i porządkuje szkoły w zależności od osiągniętych wyników, jakie osiągnęli uczniowie szkoły. Kolejnym kryterium branym pod uwagę sa sukcesy uczniów na olimpiadach międzydzynarodowych i ogólnopolskich olimpiadach krajowych – przedmiotowych, zawodowych i interdyscyplinarnych.