• 1.jpg
  • 3a.jpg
  • 22.jpg
  • 2023-01-30.jpg

17 listopada o godz. 11.00 - etapem szkolnym rozpoczęła się XXXIII Ogólnopolska Olimpiada Teologii. W tym roku pod hasłem „Bóg jest Miłością objawioną w Słowie”. Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły biorą w niej udział.

Tym razem 11  uczniów z różnych klas rywalizowało ze sobą o przejście do kolejnego etapu. Zwycięzcami - z największą ilością punktów zostali:

Oliwia Witkowska IC, Robert Golon IVF, Hanna Świtaj IC.

Uczniowie w ramach tego etapu pisali test sprawdzający ich wiedzę biblijną mówiącą o Bożej miłości;  wiedzę o kluczowych wypowiedziach Magisterium Kościoła związanych z teologią prawdy o Bożej miłości objawionej w Piśmie Świętym oraz  pelplińskim egzemplarzu Biblii Gutenberga. 

Test składał się z 38 pytań, miał formę zróżnicowaną - były pytania wielokrotnego wyboru, otwarte, prawda/fałsz.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w Olimpiadzie i życzymy trójce najlepszych, aby zakwalifikowali się do etapu ogólnopolskiego. Etap diecezjalny odbędzie się 12.01.2023r. w Olsztynie.

Urszula Majewska