MENU
Ogłoszenie

Terminy zebrań rodziców

11 XII - klasy I godz. 16:30 (aula)
11 XII - klasy II godz. 17:00 (aula)

8 I 2014r. - klasy III godz. 16:30 (aula)
16 I 2014r. - klasy I godz. 16:30 (aula)
16 I 2014r. - klasy II godz. 17:00 (aula)

Serdecznie zapraszamy - dyrektor I LO