MENU

Zarządzenie nr 53/2015 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 21.08.2015r.

"Ustalam, że termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2015/2016 upływa w dniu 9 września 2015r."

Wybrane załączniki do zarządzenia:
- program pomocy szkolnej wyprawka szkolna 2015
- załącznik nr 3 - wzór wniosku ucznia niepełnosprawnego