• 1.jpg
  • Promocja1.jpg
  • Promocja2.jpg
  • Promocja3.jpg
  • Promocja4.jpg
  • Promocja5.jpg
  • Promocja6.jpg
  • Promocja_7.jpg
  • s5.jpg

Szanowni Rodzice!

Prawdopodobnie słowa płynące od dziecka: „Ty mnie w ogóle nie rozumiesz” nie są obce Wam – rodzicom nastolatków. Konflikty rodziców z dziećmi w okresie dojrzewania są nie do uniknięcia. To jak choroba wieku dziecięcego, którą trzeba po prostu przejść. Choroba może mieć postać łagodną lub ostrą. Choruje nie tylko dziecko, ale też rodzic. Najczęściej z bezradności… Nastolatek potrzebuje autonomii, decydowania o sobie, co wywołuje większy dystans i wzrost napięć w rodzinie. Ważnym narzędziem budowania autonomii jest właśnie…konflikt. Konflikty pomagają młodemu człowiekowi odseparować się emocjonalnie od rodziców, by z czasem móc prowadzić życie na własny rachunek. Z drugiej strony nadal emocjonalne przywiązanie nastolatków do rodziców pozostaje silne.

Jeżeli chcielibyście Państwo podjąć refleksję nad własną postawą wychowawczą, poznać metody wychowawcze, ułatwiające lepsze komunikowanie się z dzieckiem i rozwiązywanie sytuacji trudnych, lepiej odczytywać potrzeby Waszych dzieci, a w szczególności budować więź z dzieckiem w duchu wzajemnego szacunku, dialogu i podmiotowości - to mam przyjemność zaprosić Państwa na cykl warsztatów:

„Szkoła dla rodziców, czyli Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby z nami rozmawiały”.

Podczas 8 cotygodniowych spotkań, po 3 godziny każde, w bezpiecznej atmosferze, będziemy pracować nad następującymi zagadnieniami:

- Określenie obszarów trudności wychowawczych i własnego stylu wychowawczego.

- Pomoc dziecku w radzeniu sobie z uczuciami – rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć.

- Nauka umiejętności stawiania jasnych granic i wymagań.

- Wspieranie procesu usamodzielniania się nastolatka.

- Metody zachęcające nastolatka do współpracy.

- Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

- Pułapki i alternatywy kar.

- Uwalnianie nastolatka od grania ról.

- Pochwały, które budują realne poczucie własnej wartości.

- Problemy wieku dorastania – bunt, potrzeba autonomii, akceptacji, seks, narkotyki, wpływ mediów.

Pierwsze spotkanie zaplanowane jest na 13 maja 2019r. Chęć udziału proszę zgłaszać do dnia 10 maja 2019r. telefonicznie (897412420), za pośrednictwem e-dziennika lub osobiście w gabinecie psychologa.

Pozdrawiam serdecznie.

Anna Pietrzak – psycholog szkolny