• 1.jpg
  • 3a.jpg
  • 22.jpg
  • 2023-01-30.jpg

Każdego roku uczniowie klas pierwszych z dużą ciekawością przekraczają progi I LO. Towarzyszy im też spora doza niepewności i pytanie „jak będzie?”. W pierwszych dniach września pracujemy zatem, aby było dobrze i tylko coraz lepiej.

Na początek uczniowie otrzymali od Pana dyrektora bonus, dwa tygodnie bez ocen niedostatecznych, a zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej przygotował zajęcia integracyjne w klasach.  

Rozpoczęły się też pierwsze wspólne wycieczki, wyjścia poza szkołę.

12 września, klasa 1c dzięki uprzejmości Pana Dominika Tarnowskiego, kierownika Muzeum w Mrągowie - który był naszym przewodnikiem -  poznała Mrągowo z nieco innej, nawet dla nas tu mieszkających, mało znanej strony.  Pan D. Tarnowski naświetlił  nam rys historyczny naszego miasta z odniesieniem do poszczególnych budynków i ich stylów architektonicznych. Przybliżył  historię ludności mazurskiej i żydowskiej, niegdyś żyjącej na tych terenach. Poznaliśmy również pomniki przyrody, a nawet znajdujące się w mieście nowe, ciekawe nasadzenia! - w końcu mamy profil biol-chem. 

Oczywiście to nie koniec naszych wspólnych spotkań,  bowiem już niebawem planujemy ognisko klasowe.

Natomiast Panu Dominikowi Tarnowskiemu chcieliśmy w tym miejscu serdecznie podziękować za poświęcony nam czas i ciekawie snute opowieści.